Skladištenje i obrada pločastog materijala

Transport i skladištenje

Za očuvanje ravnosti mediapana ili MDF-a (vlaknaste ploče srednje gustoće), neophodni su ispravan transport i skladištenje tijekom svih faza obrade. Mediapan ploče (bojane ili s dekoracijom) mogu postati trajno deformirane zbog nepravilnog slaganja ili rukovanja, npr. kada nisu posložene na ravne palete ili ako nije upotrebljen dovoljan broj potpornih blokova:

  • Obrađene mediapan ploče najbolje je slagati horizontalno u „snopovima“, po mogućnosti na paletama ili na suhim vodoravnim gredama (70 x 70 mm ili 90 x 90 mm).
  • Na površinama na kojima bi se potencijalno moglo nakupiti vlage, potrebno je koristiti vodootporne folije, npr. polietilenske folije koje se moraju postaviti prije početka slaganja ploča.
  • Kada koristite naslagane potporne grede kao podlogu, one moraju biti jednake debljine te razmaknute više od 800mm. Za panele debljine manje od 15mm preporučljivo je koristiti veći broj složenih greda. Rubovi naslaganih ploča ne bi smjeli biti udaljeni više od 200 mm od vanjskih greda.
  • Potporne grede moraju biti savršeno u ravnini jedna povrh druge, kako bi se težina najbolje raspodijelila, te bi se onemogućilo deformiranje materijala.
Primjer ispravnog i neispravnog slaganje ploča pri skladištenju pločastog materijala

Slika 1: Shematski prikaz pogrešno i ispravno složenih potpornih greda

Piljenje

Piljenje mediapan ploče

Pri obradi medijapana dekorativna strana ploče mora uvijek biti okrenuta prema dolje kako bi dobili što bolje linije reza i kako bi se spriječilo pucanje boje. Ploče se obrađuju digitalnom ili formatnom pilom. Uvijek koristite dovoljno oštre alate kako bi se spriječilo pucanje boje ili mediapana. Pri piljenju pločastog materijala u mediapanu treba obratiti pozornost na visinu posmaka pri kojoj materijal prelazi preko lista pile:

  • Preniskim posmakom, zubi oštrice pile neće rezati nego gnječiti i protrljati rubove pločastog materijala pri čemu može doći do „gorenja“, te pojave fine prašine.
  • Prevelikim posmakom prepiljeni rubovi će biti slabije kvalitete.

Bušenje

Za bušenje mediapan ploča preporučuju se standardne bušilice brzine od cca. 3500 r.p.m. (okretaja po minuti), koje omogućuju visoku kvalitetu izbušene rupe s minimalnom akumulacijom materijala na stražnjoj strani. Kako bi spriječili trganje materijala na stražnjoj strani preporuča se bušenje pola rupe s jedne i s druge strane.

Mediapan ploče visoke kvalitete