Mediapan - MDF

Decorain logo

Općenito o mediapanu

Kompozitni drvni proizvodi odnose se na materijale od drveta koje se lijepe zajedno. Najpopularniji kompoziti materijala uključuju šperploče, vlaknatice, iverice i laminirano drvo. Većina tih proizvoda je dobrim dijelom bazirana na drvnim ostacima nastalim u drvoprerađivačkoj industriji. U proizvodnji drvnih kompozita odbacuje se vrlo mali dio materijala.

MDF (Medium Density Fiberboard - Vlaknaste ploče srednje gustoće) ili kod nas znan kao mediapan je opći pojam za pločasti materijal sačinjen od lignoceluloznih vlakna u kombinaciji s umjetnom smolom ili nekim drugim pogodnim sustavom koji se potom lijepe pod utjecajem topline i tlaka. Naknadno, tijekom proizvodnje, mogu biti dodani aditivi radi poboljšanja određenih svojstava. Budući da se vlaknaste ploče mogu rezati u širokom rasponu veličina i oblika, primjene su im razne, uključujući i industrijske ambalaže, namještaj, ormare, pregrade, kalupe, vrata i dr.

Površina MDF je ravna, glatka, gusta i bez čvorova zbog čega je završna obrada lakša i kvalitetnija. Homogeni rub mediapana omogućuje preciznu obradu odvajanja strugotine i tehniku dorade. Otpad stvoren u fazi dorade materijala također je značajno manji pri korištenju mediapana naspram drugih materijala. Poboljšana stabilnost i čvrstoća su važne karakteristike mediapana uz izraženu konstantu održavanja precizne tolerancije gustoće i kvalitete rezanih ploča. Pločasti materijal načinjen od mediapana je odlična zamjena punom drvetu pri uređenju interijera zbog svojih fizikalnih karakteristika, cijene, ali i aspekta očuvanja okoliša.

Sirovine

Komadići drveta, strugotine i piljevina obično čine sirovine za pločaste materijale, a samim time i mediapan. Međutim, u novije vrijeme podizanja ekološke svijesti u proizvodnji se koriste i stari papir, vlakna iz šećerne trske, kartona, telefonskih imenika i stare novine uz zadržavanje istih karakteristika materijala.

Najčešće upotrebljavani materijali pri proizvodnji mediapana

Najčešće vezno sredstvo pri povezivanju vlakana i sirovina u mediapanu je sintetička smola, ali se mogu koristiti i drugi aditivi.

Proizvodni proces

Napredak tehnologije i tehnoloških procesa unaprijedili su kvalitetu mediapana i pločastih materijala općenito. To uključuje inovacije u pripremi drveta, receptima za smolu, tehnologiji prešanja i brusnim tehnikama. Napredna tehnologija preše je skratila ukupni ciklus prešanja, dok je antistatička tehnologija također doprinijela povećanju životnog vijeka brusnih traka tijekom procesa brušenja.

Proizvodni proces medijapana

Priprema drveta

Izrada kvalitetnog pločastog materijala počinje kvalitetnim izborom i preradom sirovina, od kojih se većina reciklira iz komadića drveta i strugotina iz pilana, te pogona za proizvodnju šperploča. Iz sirovine se pomoću magneta prvo uklanjaju metalne nečistoće. U sljedećem koraku materijal se dijeli u velike komade i male ljuskice. Ljuskice se dijele na piljevinu i drvene komadiće.

Materijal se opet šalje kroz magnetski detektor, te se odbačeni materijal odvaja da bi se ponovno upotrijebio kao gorivo. Kvalitetni materijal se prikuplja i šalje u komoru za naparivanje. U komori se ubrizgava para kako bi zagrijala i omekšala materijal. Materijal se potom prebacuje u niz zavrtanja (zapornih vijaka) koji miješaju i gnječe materijal, te pri tom uklanjaju višak vlage i vode. Komprimirani materijal se potom ubacuje u mješalice koje izmrve materijal u vlakana za uporabu. Ponekad vlakna mogu proći korak rafiniranja više puta kako bi se poboljšala čistoća.

Stvrdnjavanje i rezanje

Smola se dodaje prije koraka prerade radi kontrole tolerancije formaldehida u smjesi, a nakon prerade dodaje se katalizator. Smjesa se potom suši grijačima baziranim na ulju ili plinu. Omjer smole i vlakna se pažljivo kontrolira vaganjem svakog sastojka. Od tako dobivene smjese proizvodi se mat koji prolazi kroz nekoliko koraka u prešanju kako bi se dobila željena veličina i debljina prije završnog prešanja. Preša opremljena velikim bubnjem kompresira mat na predodređenu debljinu precizno prateći njegovu gustoću i čvrstoću. Dobivena ploča se pili u odgovarajućim dimenzijama prije hlađenja.

Brušenje ploča

Ploče se bruse trakama obloženim abrazivom kako bi se postigla glatka površina, zato se najčešće koriste keramički abrazivi i aluminijev oksid. Kako bi se uklonio statički elektricitet koji doprinosi gomilanju piljevine koriste se antistatičke tehnologije.

Mediapan - završno prešanje, mjerenje i rezanje

Kontrola kvalitete

U proizvodnji medijapana koriste se kompjuterizirani procesi kontrole koji prate svaki korak u cilju održavanja kvalitete proizvoda konstantnom. U kombinaciji sa uređajima za nadzor težine, debljine, čvrstoće i gustoće uspješno se održava kontinuirana kvaliteta proizvoda uz minimalnu količinu ispušnih plinova formaldehida.

Mediapan ploče visoke kvalitete